NIEDOŻYWIENIE KOMÓREK TKANKOWYCH

Zaproponowana, na początku XX stulecia przez M. S. Miihlmanna,powyższa koncepcja tłumaczy starzenie się organizmu starzeniem się i    komórek, które w wyniku szczególnego przylegania do siebie zmniej­szają swą powierzchnię wchłaniania tlenu i substancji odżywczych i wskutek tego głodują (zob. Leśniak, 1986).Zbliżony jest pogląd polskiego gerontologa i internisty Romana Pereta, który za główną przyczynę starzenia się ustroju uznaje zabu­rzenia w przemianie materii. Wychodząc z założenia, że tlen i dwut­lenek węgla stanowią podstawowe czynniki, warunkujące istnienie żywego organizmu, Peret twierdzi, że z wiekiem maleje odsetek tlenu w krwi tętniczej, a wzrasta udział dwutlenku węgla, co ma ujemny wpływ na natężenie czynności metabolicznych komórek ustroju i po­woduje zaburzenia w przemianie materii zachodzącej w komórkach (zob. Gumowska, 1969).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *