STARZENIE SIĘ I STAROŚĆ

Do twórców tej koncepcji zalicza się fizjologów: Charles’a Brown- -Seąuarda i Siergieja A. Woronowa, oraz chirurga austriackiego Eu- gena Steinacha. Celem odmłodzenia organizmu prowadzili oni do­świadczenia eksperymentalne — Brown-Sequard w 1889 r. zrealizo­wał badania nad stosowaniem wyciągu z jąder młodych świnek mor­skich; Woronow stosował terapię substytucyjną, przeszczepiając sta­rym zwierzętom gruczoły płciowe zwierząt młodych; i wreszcie w Steinach w 1920 r. zalecił operację podwiązania nasieniowodów u mężczyzn w celu odmładzającym. Zdaniem tych autorów jedną z przyczyn starzenia się „wszystkich narządów organizmów żywych jest uwstecznienie struktury i zanik funkcji wewnątrzwydzielniczych gruczołów płciowych” (Leśniak, 1986). Według Żurakowskiego (1934) ,jądra dostarczają krwi produktów (składniki nasienia), które dają energię układowi nerwowemu i mięśniom”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *