ZACHODZĄCE PODSTAWOWE POJĘCIA

W swej kon­cepcji Burger wprowadził dwa podstawowe pojęcia: bioreuzy (od grec. biorheusis — upływ życia) i biomorfozy (od grec. biomorphosis — przemiana życiowa obejmująca całokształt zmian, które zachodzą i        w ustroju od poczęcia do zgonu). Biomorfoza — zdaniem Burgera jest funkcją bioreuzy, czyli funkcją czasu.Relacjonując poglądy tego autora Kinga Wiśniewska-Roszkowska (1982) pisze: „Według Burgera zmiany zachodzące przy starzeniu nie mogą się cofać, a zatem niemożliwe jest istotne odmłodzenie, a wszel­kie próby w tym kierunku są nienaukowe i niepoważne”. Taki wniosek zgodny jest z ontogenetyczną jednokierunkowością życia ludzkiego dzieci będą starcami, nie odwrotnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *