ŹRÓDŁO KONCEPCJI

Źródeł tych koncepcji upatrywać można w poglądach Arystotelesa, który, utożamiając starość z psuciem się, pisał, że gorąco „ulega uni­cestwieniu już to przez wyczerpanie, już to przez wygaszenie; wyga­szenie mianowicie przez przyczyny przeciwne, przez zimno i wilgoć, wyczerpanie natomiast przez niedobór pokarmu — tak jak kaganki, gdy nie mają paliwa ani oliwy” (tłum. poi. 1980). „W starości — stwierdzał dalej Arystoteles — gorąco zaś zanika z powodu niedoboru składników pokarmowych. Soki bowiem stanowią pokarm dla gorąca, starość zaś jest zimna”. Przypomnieć warto, że do hipotez tych nawiązał w XVII stuleciu F. Bacon, który proponował „mierzyć starzenie się ogólną ilością zużytego paliwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *