EMOCJE ZWIĄZANE Z EMOCJAMI CIAŁA

Wiele emocji, jeśli nie wszystkie, związanych jest z reakcjami ciała. Między myślami a działaniami nie istnieją żadne takie związki. W wypadku reakcji sterowanych myślami, te pierwsze są arbitralnie połączone z drugimi. Właśnie częściowo dzięki temu myślenie ma taką moc — myśli pozwalają nam na elastyczność, na wybieranie sposobu reakcji w pewnych sytuacjach. Zdolność rozu­mienia języka, będąca jedną z najwyższych form ludzkiego myśle­nia i poznania, a jednocześnie formą bardzo ściśle związaną z kon­kretnym zbiorem reakcji ekspresywnych, jest zupełnie dobra u osób, które przez całe życie nie potrafią wyrazić jej za pomocą słów. Jednakże w wypadku emocji reakcja ciała jest integralną czę­ścią całego procesu. Jak zauważył kiedyś William James, ojciec amerykańskiej psychologii, trudno jest wyobrazić sobie emocje bez ich cielesnego wyrazu.Poznajemy nasze emocje dzięki ich (mile albo niemile witane­mu) wtargnięciu do naszej świadomości.