LOGIKA ROZUMOWANIA

Myśle, że logika jego rozumowania o ewolucji emocji była bez zarzutu, ale zastosował ją do zbyt szerokiego zakresu zagadnień. Emocje są rzeczywiście funkcjami mózgu związanymi z zapewnieniem przetrwania. Po­nieważ jednak z różnymi funkcjami niezbędnymi dla przetrwa­nia — obroną przed niebezpieczeństwem, znajdowaniem jedzeniapartnerów seksualnych, troską o potomstwo, i tak dalej wiążą się różne emocje, każda z nich może angażować różne układy móz­gu, które wykształciły się z różnych powodów. W konsekwencji w mózgu może istnieć nie jeden układ emocjonalny, ale wiele ta­kich układów.Kiedy inżynierowie zabierają się do stworzenia projektu maszyny, to zaczynają od funkcji, którą ma ona spełniać, a potem zastanawiają się, co powinni uwzględnić w projekcie, aby to urze­czywistnić. Ale maszyny biologiczne nie są konstruowane według starannie obmyślonych planów. Mózg ludzki, na przykład, jest naj­bardziej skomplikowaną i wymyślną maszyną, jaką można sobie wyobrazić czy raczej jaką trudno sobie wyobrazić, a jednak nie zo­stał z góry zaprojektowany. Jest wytworem biologicznego majster­kowania, drobnych zmian, które przez niezwykle długie okresy czasu nakładały się na siebie i kumulowały.