LOKALIZACJA FUNKCJI

Jednym z głównych celów współczesnej nauki o mózgu jest jak najbardziej szczegółowe ustalenie, „gdzie” zlokalizowane są jego różne funkcje. Wiedza o tym, „która” część mózgu odpowia­da za daną funkcję, jest pierwszym krokiem ku zrozumieniu, Jak” funkcja ta jest wykonywana. Od ponad stu lat urządza się wyprawy krzyżowe do mózgowej ziemi obiecanej w poszukiwaniu emocjonalnego Świętego Graala okolicy mózgu albo sieci połączeń, która wyjaśni, skąd biorą się wina i wstyd, strach i miłość. Około połowy naszego wieku, kiedy zaproponowano limbiczną teorię emocji, wydawało się, że zdobycz znalazła się wreszcie w zasięgu ręki . Ta godna uwagi koncepcja wyjaśniała życie emocjonalne w kategoriach sieci połączeń mózgo­wych, które wykształciły się w celu wspomagania funkcji niezbęd­nych dla przetrwania jednostki i gatunku. Teoria układu limbicz- nego odnalazła — zdaniem jej twórców i zwolenników — ni mniej, ni więcej tylko fizyczną podstawę Freudowskiego id.