PODŚRODKOWE OBSZARY

Brązowawa, wypie­czona część bułki, którą widzimy, biorąc ją w rękę, jest czymś w ro­dzaju bocznych części kory mózgowej. Jest to ta część, w której umiejscowione są wszystkie funkcje czuciowe i ruchowe, o których dotąd mówiliśmy. Jest ona też ogólnie uważana za miejsce, w któ­rym przebiegają nasze wszystkie wyższe czynności nerwowe. A te­raz wyobraź sobie, że oddzielasz obie części bułki od siebie. Biała, niewypieczona część obu połówek pośrodku jest jakby przyśrod­kową częścią kory. Według Herricka jest to część ewolucyjnie star­sza, która związana jest z bardziej pierwotnymi funkcjami niż kora nowa, która to nazwa oddaje jej przypuszczalnie późniejsze pojawienie się w toku ewolucji mózgu . Kora przyśrodkowa w terminologii Herricka została wcześniej nazwana przez wielkiego francuskiego anatoma Paula Pierre a Brocę le grand lobe limbiąue. Zauważył on, że przyśrodkowe ob­szary kory mają kształt owalny, niczym obręcz rakiety tenisowej albo pierścień. W istocie rzeczy limbiąue jest francuskim odpo­wiednikiem łacińskiego słowa limbus, które znaczy „pierścień”.