POWSTAWANIE EMOCJI

Tym, w jaki sposób powstają w mózgu emocje, zainteresowałem się w Nowej Anglii w połowie lat siedemdziesiątych. Pracowałem wtedy nad rozprawą doktorską w Nowojorskim Uniwersytecie Sta­nowym w Stony Brook. Dziesięć lat wcześniej mój promotor, Mike Gazzaniga, wzbudził sensację swoją pracą dyplomową na temat psychologicznych konsekwencji przecięcia spoidła wielkiego móz­gu u ludzi. Badania te prowadził w Cal Tech wspólnie z później­szym laureatem nagrody Nobla, Rogerem Sperrym.Przecięcie spoidła wielkiego mózgu jest zabiegiem polegającym na przecięciu połączeń nerwowych między dwiema półkulami móz­gu, wykonywanym u osób cierpiących na bardzo ciężką postać pa­daczki. W Dartmouth operowano akurat nową grupę pacjentów i chirurg poprosił Gazzanigę, aby ich przebadał. Umieściliśmy więc ruchome laboratorium w przyczepie kempingowej holowanej przez furgonetkę w kolorze dyni i często kursowaliśmy między Long Is- land a Vermont i New Hampshire, gdzie mieszkali pacjenci.