RADYKALNA HIPOTEZA

MacLean forsował bardzo radykalną jak na owe czasy hipotezę, że zaburzenia psychiczne mogą być skutkiem zaburzeń mózgu we­getatywnego, a w szczególności, że mózg wegetatywny może być źródłem patologii u chorych z objawami psychosomatycznymi:a więc znaczna część informacji uzyskanych od tych pacjentów ma związek z materiałem, który w ujęciu Freudowskim należy do fazy oralnej i oralno-analnej albo — jak można by ogólnie powiedzieć — fazy trzewnej. W praktycznie wszystkich chorobach psychosomatycz­nych, takich jak nadciśnienie, wrzody trawienne, astma i wrzodziejące zapalenie okrężnicy, które są przedmiotem dość szerokich badań psy­chiatrycznych, kładzie się duży nacisk na „oralne” potrzeby, „oralne” zależności, „oralne” popędy itd. pacjentów. Te oralne czynniki wiąże się ze złością, nienawiścią, strachem, niepewnością, oburzeniem, ża­lem i wieloma innymi stanami emocjonalnymi. W pewnych okoliczno­ściach na przykład jedzenie może być symbolicznym przedstawieniem tak różnych zjawisk psychicznych jak: (1) powodowane nienawiścią pragnienie zniszczenia nieprzyjaznej osoby, (2) potrzeba miłości, (3) strach przed pozbawieniem czegoś lub karą itd.