SILNE OZNAKI POBUDZENIA

W dodatku wy­kazywały silne oznaki pobudzenia autonomicznego układu ner­wowego, włącznie z jeżeniem sierści, rozszerzeniem źrenic, pod­niesieniem się ciśnienia krwi i przyspieszeniem rytmu serca. Było to zdumiewające, ponieważ w owych czasach panowało przekona­nie, że zachowaniami złożonymi, w tym emocjonalnymi, kierują kora czuciowa i ruchowa. Na przykład William James twierdził w neurologicznej wersji swej teorii sprzężenia zwrotnego, że w powstawaniu emocji pośredniczą okolice ruchowa i czuciowa, przy czym ta pierwsza potrzebna jest do wywoływania reakcji, druga zaś najpierw do wykrycia bodźca, a później do „wyczucia” zmian fizjologicznych składających się na te reakcje . Okazało się, że w tym względzie James mylił się, ponie­waż uszkodzenie kory w najmniejszej mierze nie wpływało na re­akcje emocjonalne.