TRADYCYJNE STRUKTURY

Jednakże, chociaż prawdą jest, że niektóre struktury tradycyjnie zaliczane do układu lim­bicznego biorą udział w kierowaniu autonomicznym układem ner­wowym, to uważa się obecnie, że innę, takie jak hipokamp, odgry­wają mniejszą rolę w funkcjach wegetatywnych i emocjonalnych niż w myśleniu. Natomiast pewne struktury, których nikt nie zaliczał do układu limbicznego (zwłaszcza obszary w niższych czę­ściach pnia mózgu), zajmują się przede wszystkim regulacją czyn­ności układu autonomicznego. Regulowanie procesów wegetatyw­nych okazuje się zatem słabą podstawą dla wyodrębniania układu limbicznego. Oczywiście inna metoda poszukiwania części składowych ukła­du limbicznego polega na znalezieniu tych rejonów mózgu, które odgrywają rolę w procesach emocjonalnych. Jeśli bowiem układ limbiczny jest układem emocjonalnym, to badania ukazujące nam, które obszary mózgu mają udział w powstawaniu i wyrażaniu emocji, powiedzą, gdzie znajduje się ten układ. Jest to jednak rozu­mowanie błędne.