UKŁADY MÓZGU

Po drugie, układy mózgu, które odpowiedzialne są za za­chowania emocjonalne, pozostają w znacznym stopniu nie­zmienne na różnych etapach ewolucji. Wszystkie zwierzę­ta, włącznie z ludźmi, muszą spełniać pewne warunki, aby przetrwać i spełnić imperatyw biologiczny przekazania swych genów potomstwu. Muszą w każdym razie zdobywać pożywienie i mieć schronienie, wystrzegać się uszkodzeń ciała i rozmnażać się. Dotyczy to w równym stopniu owadów i robaków, jak też ryb, żab, szczurów i ludzi. Każda z tych różnych grup zwierząt ma układy nerwowe, które pozwalają osiągnąć te cele. Wydaje się też, że w grupach zwierząt, któ­re mają kręgosłup i mózg (ryb, płazów, gadów, ptaków i ssa­ków, włącznie z człowiekiem), nerwowa organizacja po­szczególnych emocjonalnych układów zachowań — takich jak układy leżące u podłoża zachowań seksualnych, lęko­wych czy pokarmowych — jest bardzo podobna u różnych gatunków.