WAŻNOŚĆ OKAZYWANIA EMOCJI

Dlaczego ludzka istota, pozbawiona rozsądku, miałaby wykazywać się tak zwierzęcym charakterem jak niektórzy z nich, gdyby nie miała w sobie zwierzęcej natury?»”. W odpowiedzi na to pisze Darwin: „Na pytanie to należy, jak się zdaje, odpowiedzieć twierdząco”. Dla Darwina ważną funkcją okazywania emocji jest komuniko­wanie się osobników między sobą — jedni drugim pokazują, w ja­kim znajdują się stanie emocjonalnym. Wydawanie złowrogich dźwięków i optyczne powiększanie pewnych części ciała (za pomocą puszenia piór, rozpościerania płetw, nadymania się albo — jak już widzieliśmy — jeżenia włosów) to stosowane w całym królestwie zwierzęcym sposoby odwiedzenia wroga od zamiaru ataku. Dźwięki, wonie oraz różne postawy i ukazywanie pewnych części ciała lub ukrytych kolorów służą też jako sygnały gotowości do aktu seksual­nego. Dźwięki wykorzystywane są poza tym w celu ostrzeżenia in­nych, że zbliża się niebezpieczeństwo.