WŁAŚCIWOŚĆ PRZEŻYCIA

Impulsy, to mogłoby zaktywizo­wać ustrój do odruchów autonomicznych i zachowań charakte­rystycznych dla reakcji emocjonalnych . Wy­jaśniało to zdaniem Cannona i Barda, dlaczego odkorowanie (usunięcie kory mózgowej) nie zapobiegało wyrażaniu emocji i dlaczego „korowa” teoria Jamesa była błędna (reakcjami emowaniu emocji. W istocie, obaj uważali, że świadome przeżycia emocji, czyli uczucia, zależą od aktywizacji kory przez dochodzące do niej z podwzgórza włókna nerwowe. A zatem po usunięciu kory występują zachowania typowe dla złości, ale nie towarzyszy im świadome uczucie wściekłości. Z tego powodu Cannon nazywał emocjonalne wybuchy odkorowanych zwierząt terminem „pozor­na wściekłość” . Według Jamesa szczególną właściwość przeżycia emocjonalne­go określały informacje o reakcjach fizjologicznych napływające zwrotnie z ciała do mózgu, a zatem reakcje występować miały przed uczuciami.