WYJAŚNIENIE PROCESU

Teorię Darwina najczęściej uważa się za wyjaśnienie procesu ewolucji fizycznych cech gatunków. Tymczasem dowodził on, że również umysł i zachowanie kształtowane są przez dobór natural­ny. Z całą mocą podkreśla to James Gould, biolog behawiorysta: Rewolucyjne spostrzeżenia Darwina na temat ewolucji (…] wyka­zały po raz pierwszy nierozerwalną więź między światem zwierzęcia jego zachowaniem. Jego teoria doboru naturalnego umożliwiła zrozu­mienie, dlaczego zwierzęta są tak dobrze obdarzone tajemniczymi in­stynktami — dlaczego na przykład osa zbiera pożywienie, którego nig­dy wcześniej nie jadła, aby nakarmić larwy, których nigdy nie zobaczy. Dobór naturalny faworyzuje — wywodził Darwin — zwierzęta, które zostawiają po sobie najwięcej potomstwa. Przez niezliczone pokole­nia osobniki, które mają przetrwać, zwyciężając w nieustannej walce o ograniczone ilości pożywienia, muszą stale coraz lepiej przystosowy­wać się do swojego świata, zarówno morfologicznie, jak i zachowania­mi […]. Dokładnie zaprogramowane zachowanie, jak owo zachowa­nie osy, musi dawać zwierzętom ogromną przewagę w rywalizacji z innymi