WYJAŚNIENIE ZAGADKI EMOCJI

Wyjaśnienie zagadki emocji tkwi według Cannona w mózgu, który nie potrzebuje —jak twier­dził James — „odczytywać” reakcji ciała. Poglądy na działanie układu nerwowego, które głosili James i Cannon, omówimy w na­stępnym rozdziale, natomiast do sprawy roli sprzężenia zwrotnego między mózgiem a reakcjami fizjologicznymi powrócimy . Cannon uważał, że chociaż informacje zwrotne płynące do móz­gu z reszty ciała nie wyjaśniają różnic między emocjami, to jednak odgrywają ważną rolę, nadając emocjom charakterystyczną dla nich intensywność i wywołując w nas poczucie potrzeby dania im jak najszybciej ujścia. Aczkolwiek James i Cannon mieli diametral­nie odmienne poglądy w sprawie tego, co różni emocje, to wydaje się, że zgodziliby się co do jednej rzeczy — wszystkie one różnią się od innych (nieemocjonalnych) stanów umysłu ze względu na towa­rzyszące im reakcje fizjologiczne.