ZASADNE PRZYPUSZCZENIA

Myślę też, że zasadne jest przy­puszczenie, iż niektóre zaburzenia psychiczne odzwierciedlają funkcjonowanie mózgu emocjonalnego. Trzeba jednak oddzielić te perełki od reszty teorii układu limbicznego. Teoria układu limbicznego jest teorią umiejscowienia, która mówi, w jakim miejscu mózgu rezydują emocje. Problem w tym, że ani MacLeanowi, ani późniejszym entuzjastom tej teorii nie udało się zaproponować dobrej metody uściślenia, które części mózgu składają się faktycznie na układ limbiczny.MacLean twierdził, że układ ten obejmuje filogenetycznie starą korę i związane z nią anatomicznie struktury podkorowe. Filoge­netycznie stara kora jest tą, którą zawierały mózgi bardzo starych (w sensie ewolucyjnym) ssaków. Chociaż zwierzęta te dawno wygi­nęły, żyją wokół nas ich odlegli potomkowie, a zatem możemy zaj­rzeć do mózgów ryb, płazów, ptaków i gadów doby obecnej, przeko­nać się, jakie mają obszary korowe i porównać je z obszarami istniejącymi w mózgach stosunkowo niedawno powstałych gatun­ków — ludzi i innych ssaków.