ŻYCIE BEZ EMOCJI

Trudno jest wyobrazić sobie życie bez emocji. Żyjemy dla nich, starając się tak wpływać na okoliczności, aby zyskać chwile rozko­szy i błogości, i unikając sytuacji, które prowadzą do rozczarowa­nia, smutku czy przykrości. Publicysta rockowy Lester Bangs po­wiedział kiedyś: „Dzisiaj warto pytać tylko o to, czy jutro ludzie będą jeszcze żywić jakieś emocje, a jeżeli odpowiedź brzmi nie, to również o to, jakie będzie ich życie”.Uczeni mają dużo do powiedzenia o tym, czym są emocje. Dla niektórych z nich są one reakcjami ciała, które rozwinęły się jako elementy walki o przetrwanie. Dla innych emocje są stanami umysłu, które pojawiają się wtedy, kiedy mózg „wyczuje” reakcje fizjologiczne. Wedle innego poglądu reakcje fizjologiczne mają zna­czenie marginalne, a to, co w rzeczywistości składa się na emocje, dzieje się w całości w mózgu. Emocje bywają również traktowane jako sposoby działania albo sposoby mówienia. W pewnych teo­riach za sedno emocji uważa się nieświadome impulsy, inne nato­miast podkreślają wagę świadomych decyzji.